Публічна оферта

Система підбере для вас оптимальні варіанти маршруту з пересадкою!

Договір про надання послуг (публічна оферта)

Даний документ, адресований фізичній особі (іменованій надалі Клієнтом), відповідно до ст. 633, 641 і гл. 63 Цивільного кодексу України є офіційною публічною пропозицією ФОП "Субач Поліна Геннадіївна", ІНН: 2831404482 (надалі - Виконавець) і містить умови надання послуг на придбання, резервування залізничних квитків з використанням автоматизованої системи самообслуговування «ANYTRAIN».

Приймаючи цей Договір-оферту, Клієнт, тим самим, від свого імені та від імені будь-яких інших осіб, від чийого імені він виконує дії, що надаються Виконавцем, висловлює свою згоду з умовами даного Договору-оферти і зобов'язується беззастережно дотримуватись описаних в Договорі умов без будь-яких змін, вилучень або обмежень.

1. Визначення термінів.

Автоматизована система самообслуговування «ANYTRAIN» (далі АСС «ANYTRAIN») - автоматизована система, у вигляді програмно-технічного комплексу, що дозволяє здійснити покупку і / або резервування проїзних документів через мережу Інтернет з можливістю здійснення оплати.

Веб-сайт anytrain.com.ua (далі Веб-сайт) - програмне і апаратне забезпечення, розміщене в мережі Інтернет за адресою anytrain.com.ua, що забезпечує доступ до використання послуг АСС «ANYTRAIN».

Клієнт - фізична особа, яка прийняла умови даного Договору-оферти для отримання послуг, що надаються Виконавцем і описані в цьому Договорі.

ППД - проїзні / перевізні документи. Документи, які дають право на посадку в поїзд або на перевезення багажу.

Бланк інтернет-замовлення - документ, який Клієнт отримує після оплати послуг бронювання / оплати ППД. Бланк інтернет-замовлення містить інформацію про поїздку і унікальний номер замовлення. Бланк замовлення не дає права на посадку і проїзд в поїзді, перевезення багажу залізничним транспортом і підлягає обов'язковому обміну на ППД в офіційних касах УЗ на материковій частині України.

2. Предмет Договору.

Предметом Договору, що укладається Клієнтом шляхом приєднання до цієї Оферті через вчинення конклюдентних дій, передбачених п. 4.2 цієї Оферти, є регулювання відносин між Виконавцем і Клієнтом, що виникають в результаті надання Виконавцем комплексу послуг, описаних в п. 2.1 цієї Оферти.

2.1. Виконавець за допомогою АСС «ANYTRAIN» надає наступні послуги:

 • надання Клієнту інформації про розклад руху поїздів і наявності вільних місць у вагонах;
 • можливість бронювання місць у вагонах з наступним викупом ППД в офіційних касах УЗ на материковій частині України;
 • можливість оплати ППД з отриманням бланка замовлення для подальшого отримання ППД в офіційних касах УЗ на материковій частині України.

3. Права і обов'язки сторін.

3.1. Клієнт має право:

 • приєднатися до Договору шляхом вчинення конклюдентних дій, встановлених п. 4.2 цієї Оферти, з метою використання послуг, що надаються Виконавцем і описаних в п. 2.1 цієї Оферти.
 • отримувати необхідну довідкову інформацію про надані Виконавцем послуги, в тому числі порядок надання послуг та вартість.

3.2. Клієнт зобов'язується:

 • беззастережно виконувати всі положення цього Договору в повній мірі, без будь-яких змін, вилучень або обмежень;
 • своєчасно і в повному обсязі ознайомитися з умовами цієї Оферти, а також зі змінами і доповненнями до Договору, що вносяться Виконавцем в порядку, встановленому в п. 3.3 цієї Оферти;
 • надавати правдиві, точні і повні особисті дані в особистому кабінеті і при оформленні замовлення, а також своєчасно вносити доповнення і корективи до реєстраційних даних в особистому кабінеті в разі їх змін;
 • надавати точні дані про пасажирів, які зазначаються ним при оформленні замовлення;
 • не розголошувати стороннім особам свої дані для входу в особистий кабінет, а також унікальний номер замовлення;
 • нести відповідальність за своєчасне отримання ППД в офіційних касах УЗ на материковій частині України;

3.3. Виконавець має право:

 • повністю або частково відмовити Клієнту в наданні послуг у зв'язку з повним або частковим невиконанням умов Договору Клієнтом;
 • закривати доступ до Веб-сайту в зв'язку з проведенням робіт;
 • в будь-який момент в односторонньому порядку, без додаткового письмового повідомлення Клієнта, вносити зміни, вилучення або доповнення до цього Договору;
 • вводити, змінювати або скасовувати плату за надання послуг, описаних в цьому Договорі.

3.4. Виконавець зобов'язується:

 • в повній мірі надавати Клієнту послуги, описані в цій Оферті, за умови виконання Клієнтом умов Договору;
 • розмістити на Веб-сайті повний текст цієї Оферти і інші довідково-інформаційні матеріали, що стосуються надання послуг, описаних в Договорі (в разі їх наявності).

4. Умови використання АСС «ANYTRAIN»

4.1. Погоджуючись з умовами цього Договору, Клієнт підтверджує, що:

 • він володіє повною дієздатністю відповідно до чинного законодавства України, не перебуває під опікою, піклуванням і патронажем, досяг 18-річного віку, а також повністю усвідомлює суть Договору;
 • він має законне право користування платіжною карткою платіжної системи.

4.2. Цей Договір вважається укладеним і набирає чинності з моменту підтвердження Клієнтом згоди з його умовами.

5. Відповідальність сторін.

5.1. Виконавець не несе відповідальності за неотримання Клієнтом бланка інтернет-замовлення в зв'язку з неполадками в каналах зв'язку, технічні засоби, електронній пошті Клієнта, а також з проблемами на поштовому сервері Клієнта.

5.2. Виконавець не несе відповідальності за невиконання та / або неналежне виконання зобов'язань за Договором, якщо таке невиконання та / або неналежне виконання сталося з вини Укрзалізниці та / або через інші, не залежні від Виконавця, обставини.

5.3. Питання, що виникають між сторонами, які не передбачені у цій Оферті, вирішуються відповідно до чинного законодавства України.

6. Вартість і порядок оплати послуг.

6.1. АСС «ANYTRAIN» надає послуги оплати відповідно до тарифів «Укрзалізниці» і тарифами Виконавця на надання послуг, описаних в Договорі.

6.2. Клієнт оплачує послуги за допомогою платіжних систем, доступ до яких забезпечено з Веб-сайту, відповідно до правил цих платіжних систем.

6.3. Повернення коштів за замовлення, які були оформлені за допомогою АСС «ANYTRAIN», здійснюються за правилами, встановленими Укрзалізницею, після отримання ППД в офіційних касах УЗ на материковій частині України.

7. КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ

7.1. Юридична адреса: м. Київ 03164, вул. Клавдіївська 36, 55

7.2. Email: info@anytrain.com.ua

7.3. Телефон: +380970925272